XÂY DỰNG NAM TÍN

Địa chỉ 177 Đường TTH, P. Tân Thới Hiệp, Q. 12,HCM

Điện thoại Hotline:093 7584 028

Email xaydungnamtin@gmail.com

Website xaydungnamtin.com

Ong Xây Dựng Nam Tín Google Twiter Instargram Youtube
Menu

Xây dựng nhà lắp ghép tại Sóc Trăng giá rẻ . Theo đơn giá thị trường chung thì giá nhà thép tiền chế thường ở mức: 1.600.000 đ/m² – 2.400.000 đ/m² tùy thuộc vào diện tích, quy mô của các công trình.

 xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-1

1.Báo giá xây dựng nhà thép tiền chế đối với công trình nhà xưởng thép tiền chế, nhà kho, nhà để xe đơn giản:

Nếu nhà dưới 1500m², cao độ dưới 7,5m. Sử dụng cột xây lõi thép hoặc cột đổ bê tông, khung kèo thép nhà xưởng tiền chế v, sắt hộp, vách xây tường 100mm, vách tole, mái tole thì giá sẽ là:

Chi phí xây nhà thép tiền chế – giá nhà xưởng khung thép từ 1.300.000đ/m²– 1.500.000đ/m².

Nếu nhà để xe khung thép dùng tấm lấy sáng polycacbornate 10mm thì giá là: 1.500.000đ/m².

 xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-3

 

2. Đơn giá xây dựng nhà xưởng thép tiền chế cho công trình nhà xưởng khẩu độ lớn:

Tùy thuộc vào qui mô nhà xưởng tiền chế của khách hàng, cột khung kèo thép nhà xưởng, nền nhà xưởng mà có giá nhà xưởng khung thép hợp lý nhất.

Thông thường báo giá nhà xưởng tiền chế từ 1.600.000đ/m² – 2.500.000đ/m². Tuy nhiên đơn giá xây dựng nhà xưởng khung thép này có thể thay đổi theo thời gian.

 xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-4

3. Đơn giá xây dựng nhà khung thép 2 tầng.

Nhà thép tiền chế 2 tầng cũng là một hạng mục được nhiều chủ hộ lựa chọn xây dựng. Đơn giá xây nhà khung thép 2 tầng phụ thuộc vào kích thước, độ cao cần xây. Do vậy chúng cũng thường dao động trong khoảng từ: 1.600.000 đ/m² – 2.400.000 đ/m².

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-5

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN CHÂU THÀNH SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN KẾ SÁCH SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN MỸ TÚ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN CÙ LAO DUNG SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN LONG PHÚ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN MỸ XUYÊN SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN THỊ XÃ NGẢ 5 SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN THẠNH TRỊ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN VĨNH CHÂU SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  HUYỆN TRẦN ĐỀ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ Khu công nghiệp An Nghiệp SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ Khu công nghiệp Trần Đề SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  Khu công nghiệp Đại Ngãi SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ Khu công nghiệp Sông Hậu SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ Khu công nghiệp Mỹ Thanh SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ  NHÀ MÁY SÓC TRĂNG.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-6

Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình:

Phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực bên ngoài nhà xưởng tại Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-7

Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình:

Có yêu cầu công nghệ, hoặc yêu cầu theo GMP đối với việc thiết kế nhà xưởng của tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-8

Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu:

Kiến trúc như nhà văn phòng, nhà ở chuyên gia, căn tin, nhà bảo vệ của nhà xưởng tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-9 

Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình nhà xưởng tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-10

Phương án bảo vệ môi trường:

Phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp khi thiết kế nhà xưởng tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-11

Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng khi thiết kế nhà xưởng tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-12

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

 Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến

 Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ của mỗi nhà xưởng tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-13

Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc:

Bản vẽ phương án kết cấu chính ( thiết kế hệ thống móng, thiết kế nhà thép tiền chế ), hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực 

tỉnh Sóc Trăng.

 xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-14

Nội dung thiết kế bản vẽ thi công nhà xưởng, thiết kế nhà tiền chế.

Bao gồm thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình.

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình ở tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-15

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN CHÂU THÀNH SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN KẾ SÁCH SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN MỸ TÚ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  HUYỆN CÙ LAO DUNG SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  HUYỆN LONG PHÚ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN MỸ XUYÊN SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN THỊ XÃ NGẢ 5 SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN THẠNH TRỊ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  HUYỆN VĨNH CHÂU SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG HUYỆN TRẦN ĐỀ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  Khu công nghiệp An Nghiệp SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  Khu công nghiệp Trần Đề SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG   Khu công nghiệp Đại Ngãi SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG Khu công nghiệp Sông Hậu SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG Khu công nghiệp Mỹ Thanh SÓC TRĂNG 

XÂY DỰNG XƯỞNG  CHẾ NHÀ MÁY SÓC TRĂNG.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-16 

Giá trị cốt lõi khi thiết kế nhà xưởng mà Nam Tín muốn mang đến cho chủ đầu tư:

 Một giải pháp kinh tế, tiết kiệm, an toàn cho việc thiết kế nhà xưởng, xây dựng nhà xưởng , thiết kế nhà thép tiền chế ở tỉnh Sóc Trăng.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-18

Trên thực tế có nhiều nguyên nhân làm tăng chi phí khi xây dựng nhà xưởng:

Trong đó có việc đơn vị thiết kế chọn giải pháp kết cấu không hợp lý, hoặc thiết kế các cấu kiện quá lớn – dư bền.

xây-dựng-nhà-tiền-chế-soc-trang-20

Giải pháp kết cấu không hợp lý thường rơi vào giải pháp kết cấu móng, kèo và kết cấu nền:

Một số khu vực địa chất rất tốt nhưng đơn vị thiết kế vẫn chọn phương án móng như khu vực đất yếu như móng cọc ép, cọc nhồi.

Để an toàn và tiết kiệm:

Chúng tôi, một trong những đơn vị thiết kế luôn muốn sản phẩm của mình mang lại lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư, nên Chúng tôi luôn đặt yếu tố kinh tế đi đôi với yếu tố kỹ thuật khi thiết kế, thi công nhà xưởng.

XIN QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ 

MOBILE: 0988 268 591

ZALO: 093 7584 028 MR TUYÊN 

XIN CÙNG ĐỒNG HÀNH TƯ VẤN 

BÁO GIÁ CÙNG QUÝ KHÁCH 

XÂY DỰNG NHÀ TIỀN CHẾ SÓC TRĂNG

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG  SÓC TRĂNG

GIÁ RẺ - CẠNH TRANH